New online: MKBA website by TRAIL PhD Niek Mouter (in Dutch)

UncategorizedComments Off on New online: MKBA website by TRAIL PhD Niek Mouter (in Dutch)

Een website met als hoofddoel het op een rij zetten van de basisinformatie over de Maatschappelijke kosten- en batenanalyse (MKBA). Daarnaast vindt men er belangrijke MKBA-studies, publicaties over de MKBA en andere achtergrondinformatie.
De website is een initiatief van TRAIL promovendus Niek Mouter. Mouter promoveert op het onderwerp ‘Inhoudelijke verbetering van de MKBA’ aan de Technische Universiteit Delft. Dit onderzoek is een onderdeel van het programma ‘Kennis voor Krachtige Steden’ van Platform 31.

More info here: www.mkba-informatie.nl.

Comments are closed.

© 2020 Research School TRAIL