Subsidy opportunities

Vooraankondiging nieuwe subsidieronde

Kennis voor Krachtige Steden:

Indicatieve procedure en tijdpad

 • Medio juni 2011 KKS-brochure op de websites van Verdus en Nicis Institute
 • Begin september 2011 Deadline indienen van vooraanmeldingen (Letters of Intent)
 • Medio november 2011 Deadline indienen van uitgewerkte aanvragen
 • Eind januari 2011 Raad van Toezicht neemt besluit over honorering aanvragen
 • April 2012 Start onderzoek (zo mogelijk eerder)
 • Contactpersoon: prof. dr. W.A. Hafkamp, 070 344 09 66, wim.hafkamp@nicis.nl
 • Website: www.nicis.nl, www.nwo.nl/verdus

Urban Regions in the Delta

Indicatief Tijdpad

 • Medio juni 2011 URD-brochure op de NWO website
 • Begin september 2011 Deadline indienen van vooraanmeldingen
 • Medio november 2011 Deadline indienen van uitgewerkte aanvragen
 • Eind Januari 2012 Raad van Toezicht neemt besluit over honorering aanvragen
 • April 2012 Start onderzoek
 • Contactpersoon: Marcus van Leeuwen, 070 344 09 31, m.vanleeuwen@nwo.nl
 • Website: http://www.nwo.nl/urd

Perspectief Ronde 2011 STW

STW is op zoek naar NIEUWE ONDERZOEKSTHEMA’S in het kader van Perspectief.
• Deadlines
• publicatie programma-initiatieven op de STW-website: 17 juni 2011
• openbare match-making bijeenkomst: 4 juli 2011
• indiening programma-ontwerp: 30 augustus 2011
• Website STW

De brochure voor de ronde 2011 komt na 13 mei beschikbaar. De ronde 2011 zal slechts marginale aanpassingen kennen in de procedure. Klik hier voor alle informatie omtrent de ronde 2010.

TRAIL Research School offers TRAIL members assistance in obtaining research grants, in establishing external contacts, and drawing up contracts with third parties.

For questions and up to date information on funding opportunities, please contact TRAIL Office: Vincent Marchau v.marchau@rstrail.nl or Felicita Viglietti f.viglietti@rstrail.nl

© 2020 Research School TRAIL